เมาหลับ พ่อ & ลูกน้ำ; จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่ตื่นขึ้นมา & เควส; ลักหลับผัว

แล้วลักหลับ พ่อ & ลูกน้ำ; จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่ตื่นขึ้นมา & เควส; พากันนอนหลับ