ลักหลับแม่ เมารัก ลักหลับ

ก็บอกว่าหลับส เมารัก ลักหลับ วางยา