ลักหลับ ผ่านไปโดยไม่รู้ตัว ลักหลับ

พากันนอนหลับ ผ่านไปโดยไม่รู้ตัว ใส่ยานอนหลับ