ลักหลับหี นอนทางทวารหนัก โดนลักหลับ

แล้วลักหลับ นอนทางทวารหนัก ใส่ยานอนหลับ