แล้วลักหลับ ทุบออกในขณะที่ผ่านไป เมาหลับ

โดนลักหลับ ทุบออกในขณะที่ผ่านไป แอบเย็ดตอนหลับ